Konstruktionstegninger af en ensilageplads ved anmeldelse

16-10-2017

Spørgsmål

Hvilket råderum har kommunen til at vurdere konstruktionstegninger af en ensilageplads ved anmeldelse? Kan kommunen f.eks. forlange at den skal være i overensstemmelse med et byggeblad fra SEGES (ikke et af de MST-godkendte, men bare et almindeligt byggeblad). Tidligere vurderede kommunen i henhold til byggelovgivningen, men det taget ud derfra.


Svar

Kommunen skal vurdere om kravene til ensilagepladsen er i overensstemmelse med § 18 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis kommunen ud fra det tilsendte materiale/konstruktionstegninger kan konstatere, at kravene i § 18 (om fx afløb) vil blive opfyldt, så kan kommunen ikke stille yderligere krav efter miljølovgivningen.

Dvs. at kommunen ikke kan forlange, at ensilagepladsen skal være fuldstændig i overensstemmelse med SEGES’ byggeblad på alle punkter. Det skal nævnes, at det pågældende byggeblad ikke er et af dem, som er godkendt af Miljøstyrelsen til fravigelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken