Kan vilkår om rengjort stald opfyldes ved overdækning af husdyrgødning i stalden?

 

11-05-2022

Spørgsmål

Vi har i Kommunen givet en § 16b tilladelse til et husdyrbrug med kvæg og svin. Der er stillet vilkår om, at kvæget skal være udegående mindst 5 måneder om året, så de ikke tæller med i lugtberegningerne. Derudover er der stillet vilkår om, at kvægstalden skal være rengjort og lukket ned, i de måneder dyrene er udegående. Dette vil blive kontrolleret ved tilsyn.

Landmanden har spurgt, om han i stedet for at tømme stalden for husdyrgødning, når dyrene lukkes ud, kan overdække gødningen inde i stalden, i de måneder hvor dyrene er ude. Husdyrgødningen vil blive kørt ud og nedpløjet om efteråret, inden dyrene lukkes ind igen. Ved at overdække gødningen i stalden, kan vi kontrollere, at dyrene ikke bruger stalden, og ammoniakfordampningen mindskes. Spørgsmålet er, om vi ved tilsyn kan godtage, at husdyrgødningen overdækkes i stalden, når dyrene er ude, i stedet for, at stalden skal være tømt.


Svar

Eftersom det fremgår af bestemmelsen og af vilkåret, at stalden skal tømmes, og der er taget højde for en tom stald i lugtberegningen, er det ikke umiddelbart en mulighed, at lade dybstrøelsen blive i stalden, selvom det overdækkes. Dette er både begrundet i, at lugtberegningen tager højde for en tom stald, og at det ikke er muligt at vurdere både lugt og ammoniak fra en overdækket stald.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken