Kan man etablere en pumpesump på en møddingsplads?

10-05-2023

Spørgsmål

Kan man etablere en pumpesump på en møddingsplads?

Om der etableres en beholder ved siden af en møddingsplads med rørføring, eller der etableres en pumpesump, hvor man kan pumpe væsken over i en tank, er vel i princippet det samme – men er det lovligt?


Svar

Nej, der skal være et afløb fra en møddingsplads. 

En pumpesump kan derfor ikke erstatte et afløb fra en møddingsplads. 

Muligheden for at etablere pumpesump, gælder kun for stalde med dybstrøelse, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, og ikke for møddingspladser.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken