Ikke-saftgivende ensilage i markstak på mark

10-01-2018

Spørgsmål

Hvor lang tid må man opbevare ikke-saftgivende ensilage i markstak det samme sted i marken?


Svar

Ikke saftgivende ensilage kan opbevares på marken under hensyn til, at der i den efterfølgende vækstsæson skal etableres en afgrøde der kan optage næringen fra ensilagerester jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 stk. 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken