Hvor finder vi de godkendte byggeblade?

 

28-01-2023

Spørgsmål

Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 38 angiver følgende: § 38. §§ 4-24 og 27-34 om krav til placering, indretning og drift af anlæg m.v. kan fraviges, i det omfang anlægget m.v. i stedet overholder nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen senest den 31. juli 2018. Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, findes på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk . Vi kan ikke finde de godkendte byggeblade på MST´s hjemmesiden. Venligst oplys, hvor de kan findes.


Svar

De godkendte byggeblade findes i husdyrvejledningen, som kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, eller direkte på husdyrvejledningen.mst.dk. Du finder byggebladene i Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 12


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken