Gyllebeholdere omfattet af afviklingsplan

20-04-2018

Spørgsmål

2 gyllebeholdere på et husdyrbrug er omfattet af en afviklingsplan, da de er beliggende i risikoområde – få meter fra et vandløb. Kan afviklingsplanen ophæves, hvis vandløbet rørlægges? (Det antages, at der kan meddeles tillades efter Vandløbsloven). Beholder nr. 1 er afviklet den 1. januar 2017. Hvis afviklingsplanen ophæves, kan beholderen så tages i brug igen til opbevaring af gylle. I givet fald kan der ske kontinuitetsbrud? Skal den være taget i brug senest 3 år efter sidste gang den har været anvendt til opbevaring af gylle. Eller kan den kun tages i brug, hvis husdyrbruget søger om miljøgodkendelse? Beholder nr. 2 skal først være afviklet den 1. januar 2022.


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignende spørgsmål. Det er uden betydning om vandløbet evt. rørlægges for afviklingsplanens fortsatte virkning idet at der ikke findes hjemmel til at ophæve afviklingsplanen.

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/gyllebeholder-omfattet-af-en-afviklingsplan/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken