Gælder undtagelsen fra overdækningskravet altid ved "traditionelt staldsystem"?

28-01-2021

Spørgsmål

Vi ønsker at få præciseret, om undtagelseskravet fra, at møddingen skal være overdækket, ALTID er gældende, hvis der er tale om en mødding til en ejendom, hvor stalden er indrettet med traditionelt staldsystem. Hvis der f.eks. er tale om bindestald til køer med grebning og deraf fast gødning og afløb til ajle og stalden er indrettet før 1. august 2019, men der er ikke kegleudlægger, gælder der så altid at møddingen er fritaget for overdækning ved daglig udmugning?


Svar

Møddinger skal som udgangspunkt være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Udgangspunktet gælder dog ikke for møddinger med daglig tilførsel fra traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.


Det er en konkret vurdering, hvorvidt overdækningskravet i praksis kan opfyldes fra traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle, og det vil hovedsageligt være i tilfælde af gødningskegler, at dette vil være tilfældet. I tilfælde af, at det er praktisk muligt at overdække møddingen, da skal det ske. 


For uddybning, se tidligere svar;
 


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/definition-paa-traditionelt-staldsystem-baseret-paa-fast-staldgoedning-og-ajle/


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/overdaekning-af-fast-goedning-paa-moeddingsplads/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken