Fotologbog for gyllebeholdere

28-08-2019

Spørgsmål

Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er der kommet mulighed for at føre fotologbog for tæt overdækning af gyllebeholdere. Det kræver åbenbart en form for foto - og derudover notater på papir (de bageste søjler i skemaet, bilag 1). Det er jo dejligt, at landmændene kan begynde at bruge deres smartphones til at dokumentere - men hvordan skal deres billeder tages skal der være dato på? og hvordan skal de gemme dem, så de kan vis os dem. Findes der en App til formålet eller skal de selv ud at "finde på noget"? Vi skal jo gerne kunne vejlede dem i forhold til hvordan de kan gøre.


Svar

Muligheden for at føre en logbog som en fotologbog er en videreførelse af gældende ret, men Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, om muligheden benyttes i praksis, og hvordan en fotologbog i så fald er udformet.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken