Fiberdug til afdækning af markstak(kompost)

03-06-2022

Spørgsmål

Jeg har netop været på tilsyn hos en landmand, der ønsker at bruge fiberdug til overdækning af markstakke med kompost. Umiddelbart var jeg afvisende, da det er diffusionsåbent, men ifølge § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er der jo alene krav om, at det er vandtæt, og ikke at det er lufttæt. Dermed kommer jeg i tvivl om, hvad jeg skal svare ham. Hans ønske om at bruge fiberdug i stedet for plastfolie er, at det er nemmere at styre og mindre tilbøjeligt til at blæse af, og at det bedre kan genbruges.


Svar

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om materialet af overdækningen er tætsluttende og vandtæt. Så hvis I vurderer, at kompostdugen lever op til kravet om, at materialet er vandtæt, kan det lade sig gøre. Er kompostdugen ikke vandtæt, er denne ikke en mulighed.

Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal nemlig som udgangspunkt  overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Det har tidligere fremgået af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skulle overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Dette er senere ændret, så det kom til at fremgå, at overdækningen skal være tætsluttende og vandtæt. Det er således alene denne vurdering, der skal foretages. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken