Fast overdækning

16-02-2021

Spørgsmål

Kan man stille vilkår til driften af teltoverdækning på en gyllebeholder i forbindelse med en miljøgodkendelse/revurdering, hvis teltoverdækningen ikke er anvendt som virkemiddel i forhold BAT? Hvilken håndhævelse skal der laves, hvis et landbrug ikke lukker teltdugen? Det fremgår ikke direkte af husdyrgødningsbekendtgørelsen eller vejledningen at teltdugen ikke må stå åben.


Svar

Uanset om en teltoverdækning er etableret som virkemiddel i forhold til BAT eller den er etableret for at opfylde det generelle krav til, at beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast eller tæt overdækning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, skal teltdugen som udgangspunkt holdes lukket. Dette uanset om det er stillet som et specifikt vilkår. Miljøstyrelsen har i tidligere svar beskrevet dette, herunder også spørgsmålet om håndhævelse, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/lukning-af-teltoverdaekning-paa-gyllebeholder/ Det er kommunen, der vurderer hvilke vilkår, der er behov for at stille i den konkrete sag.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken