Er der krav om overdækning af beholdere, der udelukkende indeholder møddingsaft?

25-09-2018

Spørgsmål

I husdyrgødningsbek. har der indtil 1. august 2017 været en undtagelse i § 20 stk. 2 om at "Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning". Ved ikrafttræden af bek. 865 af 23. juni 2017 er denne undtagelse faldet bort. I Wiki vejledning står der fortsat i https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/8-opbevaring-af-flydende-husdyrgoedning-mv/#21 at: Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning.


Svar

Det er korrekt, at undtagelsen i § 20 blev ophævet i bek. 865 af 23. juni 2017 >som havde fremgået af tidligere bekendtgørelser. Senest i bekendtgørelse nr. 374 af 19. april 2017: Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning”. Møddingssaft er dog omfattet af definitionen af flydende husdyrgødning, hvorfor møddingssaft med vedtagelsen af bek. 865 af 23. juni 2017 med senere ændringer er omfattet af overdækningskrav.

Miljøstyrelsen er i øjeblikket ved at opdatere husdyrvejledningen. Der er derfor tale om en fejl når der henvises til den ophævede § 20 stk. 2. Derfor er der emner som ikke er fuldt opdaterede i forhold til bekendtgørelsesteksten.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken