Er der grænser for hvor stor en markstak må være

15-07-2021

Spørgsmål

Vi har en sag med en markstak på ca. 25*45*3 meter, der har ligget uoverdækket hen og løbende får tilført husdyrgødning. Vi er ved at få den overdækket og har bedt om dokumentation for, at husdyrgødningen er tilstrækkeligt komposteret, inden det blev lagt i markstakken. Der er nu kommet plast over stakken på nær i den ene ende - kan der stå en ende uoverdækket, hvis der er løbende tilførsel af komposteret husdyrgødning (måske en til to gange om ugen), og er der grænser for, hvor stor en markstak må blive? De har anvendt husdyrgødning til at holde plasten fast. Er der korrekt at indskærpe, at al husdyrgødning skal være inde under plasten, og at de må bruge andet materiale som halmballer eller bildæk til at fastholde plasten? Vi har orienteret beredskabet for en vurdering af risikoen for, at stakken selvantænder, da den ikke ligger så langt fra en landsby.


Svar

Nej, der findes ingen begrænsninger på, hvor stor en markstak må være, men hele oplaget af husdyrgødningsbaseret kompost skal være overdækket. Der må derfor ikke være uoverdækket i den ene ende. 
Husdyrgødningsbaseret kompost er defineret som husdyrgødning, der har gennemgået en komposteringsproces i stald eller på møddingsplads jf. § 3, nr. 4 (I husdyrgødningsbekendtgørelsen, der træder i kraft pr. 1. august 2021). Der bør som udgangspunkt derfor heller ikke i praksis være behov for at tilføre mere kompost flere gange om ugen, da man typisk vil lægge sit komposterede husdyrgødning i markstak i forbindelse med tømning af en stald eller en møddingsplads, hvor komposteringsprocessen har fundet sted. 
I husdyrvejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er det nærmere beskrevet, hvor længe en komposteringsproces typisk varer, se vejledningen. 
Oplaget, jf. § 14 stk. 4, må højst være placeret det samme sted i 12 måneder og skal overdækkes med et tætsluttende vandtæt materiale straks efter udlægning (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15). Det vil indirekte give en størrelsesbegrænsning, da oplaget skal udbringes og et nyt oplag placeres et nyt sted senest efter 12 måneder.
Da der ikke må være uoverdækket husdyrgødningsbaseret kompost, er det ikke tilladt at lægge komposten ovenpå plasten. Derfor er det efter Miljøstyrelsens vurdering korrekt at indskærpe, at al komposten skal være overdækket, og den tætsluttende overdækning fastholdes på en anden måde. Der er også mere vejledning at hente om det i husdyrvejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kap 6:.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken