Beregning af opbevaringskapacitet

10-01-2018

Spørgsmål

Jeg har læst følgende svar fra Husdyrhelpdesken, hvor der henvises til SEGES’ regneark til beregning af opbevaringskapaciteten. Jeg vil gerne spørge, om MIljøstyrelsen har adgang til regnearken eller hvor kan kommunerne finde den? Eller om der er andre muligheder til at kunne beregne og vurdere opbevaringskapacitet på? Vi har anvendt GeoEnviron, systemet kan ikke regne med produktionsarealet. På forhånd tak for svar http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/beregning-af-opbevaringskapacitet/


Svar

Husdyrhelpdeskens svar fra november 2017 baserer sig på, at det er husdyrproducentens ansvar at dokumentere tilstrækkelig opbevaringskapacitet over for kommunen. SEGES tilbyder adgang til regnearket for deres abonnenter (som vel omfatter de fleste landbrugskonsulenter), så Miljøstyrelsen kan ikke formidle regnearket videre.

 

Vi forstår dit spørgsmål sådan, at kommunen selv vha. Geoenviron har beregnet, om opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig. SEGES' regneark tager heller ikke udgangspunkt i produktionsarealet, men i antal dyr. Regnearket vil fortsat kunne anvendes, som beskrevet i det tidligere svar fra Husdyrhelpdesken. Måske kan Geoenviron fortsat bruges på samme måde, hvis kommunen ikke ønsker at bede husdyrproducenten selv om en fuld redegørelse for opfyldelse af kravet om opbevaringskapacitet.
 
Kommunen må da bede husdyrproducenten om at oplyse enten aktuelt dyrehold eller potentielt dyrehold med størst behov for kapacitet, så der er et grundlag at beregne ud fra (svarende til fremgangsmåden beskrevet i det tidligere svar fra Husdyrhelpdesken).

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken