Afgasset fiber fra biogas - definition?

08-07-2022

Spørgsmål

En virksomhed har specialiseret sig i af adskille fiberfraktionen fra den afgassede gylle, og produktet kaldes afgasset fiber fra biogas. Dette fiberprodukt bliver lagt i markstakke, og indtil videre har de ikke været overdækket. Kommunen overvejer om der er tale om et husdyrgødningsprodukt, og om der er krav om overdækning af markstakke og ved opbevaring på fast bund. Jeg kan ikke finde noget om opbevaring og håndtering af afgasset fiber fra biogasanlæg i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvordan passer det ind i reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen?


Svar

Der er tale om husdyrgødning uanset, om det er i forarbejdet eller afgasset form. Alle blandinger, hvor husdyrgødning indgår, bliver i alle andre former end aske ved med at være husdyrgødning.
Forarbejdet husdyrgødning er produkter fra et forarbejdningsanlæg.
Fiberfraktionen fra separering af afgasset gylle er forarbejdet husdyrgødning.
Forarbejdet husdyrgødning er en underfraktion af fast husdyrgødning, når tørstofprocenten er på 12 eller derover.
Afgasset biomasse, er ikke i sig selv forarbejdet husdyrgødning. Det er i stedet flydende husdyrgødning. Det bliver dog forarbejdet husdyrgødning, hvis det forarbejdes yderligere, f.eks. ved separering af fiberfraktion. Det fremgår af definitionerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Opbevaring af forarbejdet husdyrgødning skal følge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald. Bemærk, at forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover også må oplagres i marken (markstakke) efter reglerne i § 14.
Forarbejdet husdyrgødning, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning efter reglerne i § 12.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken