underretning om afgørelser

11-09-2018

Spørgsmål

MST sendte juli 2009 brev til kommuner mfl. vedr. underretning om afgørelser på MBL, HML og HGL område. Mit spørgsmål er, om der er kommet en opdatering til denne underretning, eller om den fortsat er gældende. Jeres journal nr. Mst 149-00058/MST-109-00011. https://mst.dk/media/89742/Underretning%20om%20afg%C3%B8relser%20-%20kommuner%20milj%C3%B8centre%20-%2008-07-09%20opdat%20060711.pdf


Svar

Det omtalte notat er stadig gældende


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken