Offentliggørelse på kommunens hjemmeside

09-03-2018

Spørgsmål

Opfølgende spørgsmål til helpdesksvaret "Hvilke ansøgninger § 16 a/b skal offentliggøres på kommunens hjemmeside" af 15-02-2018. Jeg tror vi har skrevet forbi hinanden her. Det jeg ønskede svar på var for hvilke ansøgninger offentliggørelse skal foregå via kommunens hjemmeside og for hvilke det er tilstrækkeligt at offentliggøre i DMA. Vil i svare på spørgsmålet ud fra denne præcisering?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 18-04-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 09-03-2018.

Afgørelser om miljøgodkendelser kan offentliggøres i DMA, men det er Miljøstyrelsens vurdering, at der på kommunens hjemmeside skal være tydelig vejledning i, hvordan borgerne kan finde nye afgørelser i DMA, og at der i de udkast til afgørelser, der sendes i høring klart fremgår, hvor de endelige afgørelser offentliggøres, og hvordan man holder sig orienteret om, hvornår det sker og hvor man kan hente dem, f.eks. i DMA. Se mere om offentliggørelse (også om andre oplysninger end selve miljøgodkendelserne) i revideret helpdesksvar af 1. februar her.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken