Offentliggørelse af § 16b afgørelse uden CVR og CHR nr

12-02-2019

Spørgsmål

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelse § 15 og § 19 skal kommunen afgive oplysninger om afgørelser for § 16a og § 16b til Miljøstyrelsen via DMA. Hvordan afgiver jeg disse oplysninger, når jeg har en afgørelse på en § 16b tilladelse til en rideskole, som hverken har cvr nr eller chr nr. Altså DMA kan ikke finde husdyrbruget, og dermed kan man ikke få lov til at uploade afgørelsen.


Svar

Hvis et husdyrbrug hverken har cvr nr. eller chr nr., er det adressen der skal søges på for at finde husdyrbruget inde på DMA.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken