Lovgrundlag for krav om offentliggørelse i DMA

29-08-2018

Spørgsmål

Hvor finder jeg lovgrundlaget for at kommunen skal offentliggøre § 16a og § 16b godkendelser/tilladelser på DMA? I loven er der kun nævnt kommunens hjemmeside.


Svar

Pligten til at lægge afgørelserne i DMA'en fremgår af § 19 i tilsynsbekendtgørelsen. Om annoncering på hjemmesiden og koblingen til DMA, se tidligere svar:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/offentlighed-og-hoering/offentliggoerelse-af-afgoerelser-om-tilladelse-og-godkendelse-efter-16-a-og-b/

og

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/offentlighed-og-hoering/offentliggoerelse-paa-kommunens-hjemmeside/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken