Klageberettigede

24-09-2018

Spørgsmål

Jf. § 85 stk. 3 i husdyrloven er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klageberettigede på alle typer af afgørelser efter husdyrloven, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt. Hvordan skal vi vurdere "væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser"?


Svar

Hvis Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påklager en afgørelse, som kommunen har truffet efter husdyrbrugloven, er det Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør spørgsmålet, om klageberettigelse. Kommunen skal således alene sende sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og så vil nævnet efterprøve, hvorvidt kommunens afgørelse berør væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken