Klageberettigede organisationer

16-03-2021

Spørgsmål

I vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, står der, at Naturstyrelsen skal have tilsendt afgørelsen, da de er klageberettiget. Hvor fremgår det? Har naturstyrelsen anmodet miljøstyrelsen om dette jf. § 56a? Hvordan skal kommunen forholde sig når naturstyrelsen har bedt om ikke at få tilsendt afgørelser fra os? Kan vi blot fjerne dem fra listen eller skal de i stedet rette henvendelse til jer?


Svar

Miljøstyrelsen har undersøgt det nærmere og kravet om indsendelse af kommunale afgørelser til Naturstyrelsen er blevet ophævet. Kravet fremgik tidligere af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har beklageligvis ikke fået det tilrettet i vejledningen. Det vil blive rettet hurtigst muligt.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken