Hvilke ansøgninger § 16 a/b skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

15-02-2018

Spørgsmål

Jeg har et lille afklarende spørgsmål vedr. helpdesksvaret til "Offentliggørelse af afgørelser om tilladelse og godkendelse efter § 16 a og b" offentliggjort 01-02-2018. Er det korrekt forstået at det gælder udelukkende ansøgninger indkommet efter 31. december 2017? Jf. § 63 stk. 1 i den nugældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse skal verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Og der er ikke er noget krav om offentliggørelse på kommunens hjemmeside i den gamle husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 18-04-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 15-02-2018.

Kravet om offentliggørelse digitalt afhænger af tidspunktet for offentliggørelse og ikke om, hvornår sagen er modtaget i kommunen. Det vil sige, at når kommunen offentliggør afgørelser m.v. fra og med den 1. januar 2018, så gælder reglerne om digital offentliggørelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56. Se også helpdesksvar af 1. februar 2018.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken