Høring af naboer

17-10-2017

Spørgsmål

Husdyrbrugslovens § 55 omhandler § 16a, og 16b der kan medføre en væsentlig virkning på miljøet. For disse typer afgørelser er der en høringsfrist på mindst 30 dage. Efter § 56 skal afgørelser der ikke er omfattet af § 55 orienteres til naboer med en frist på 14 dage. Kan det præciseres hvilke afgørelser efter 16b der skal sendes i høring i mindst 30 dage? I vejledningen under offentliggørelse af 16a står der i øvrigt også at der kun er 14 dages orientering.

 

 

 


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 23. marts 2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 17-10-2017 idet der er offentliggjort to nye helpdesksvar som besvarer spørgsmålet.

Se: 

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/vvm-pligt-for-16b/

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/hoering-16-b/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken