Høring § 16 B

10-01-2018

Spørgsmål

Er tilladelser efter § 16 b omfattet af Husdyrbruglovens § 55. Stk. 4?


Svar

Nej - der er ikke krav om høring efter husdyrbruglovens §55. I øvrigt henvises til husdyrvejledningen om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

 

I øvrigt henvises til tidligere svar om samme emne:

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/vvm-pligt-for-16b/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken