Er der undtagelser fra den udvidet offentlighedsprocedure, når der søges om § 16a, stk.2?

 

27-09-2021

Spørgsmål

Vi har en del ansøgninger fra IE-brug om godkendelse efter § 16 a, stk. 2, da de har valgt at søge om godkendelse i stedet for en revurdering af deres § 12 miljøgodkendelse. Sådan som vi læser/forstår § 60 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal alle ansøgninger efter § 16 a (eller b) med en miljøkonsekvensrapport igennem den udvidet offentlighedsprocedure. Er det korrekt forstået?

Alle ansøgere der har en § 12 miljøgodkendelse har tidligere gennemgået den udvidet offentlighedsprocedure og søger nu en § 16 a husdyrgodkendelse til det eksisterende produktionsareal. Vi kan ikke se, at der er mulighed for at undgå endnu en udvidet offentlighedsprocedure til det samme dyrehold som tidligere har været igennem denne proces når vi læser § 60. Har vi overset noget? Kan det virkelig passe, at vi ikke kan nøjes med en simpel offentlighedsprocedure til denne type ansøgninger?


Svar

Ja, det er korrekt forstået. Når husdyrbruget søger om en ny miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 2, skal sagen igennem den udvidede offentlighedsprocedure. En godkendelse efter stipladsmodellen, er en godkendelse på et nyt fagligt grundlag og ammoniakemissionen, lugtgenegrænserne mv. skal beregnes igen. 

Så selvom der ikke umiddelbart sker nogle mærkbare ændringer, ændrer det faglige grundlag sig for husdyrbrugets godkendelse. Derfor skal naboer og omkringboende have mulighed for at se og forholde sig til ansøgningen og senere til udkastet til ny miljøgodkendelse efter reglerne i §§ 60 og 61 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken