Kvægbrug, ammoniakemission, kategori 1,2 og 3 natur og § 3 natur