Godkendelse af kvægbrug og det specifikke ammoniakdepositionskrav vedrørende ammoniakfølsom natur