Ammoniakdeposition på kategori 2-overdrev

21-11-2017

Spørgsmål

En kvægproducent er beliggende tæt på et kategori 2-overdrev. Han vil gerne udvide sin produktion, men udvidelsen vil medføre en ammoniakdeposition til overdrevet på mere end 1 kg N/ha/år i totaldeposition, som er kravet ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der er tale om en totaldeposition på op omkring 2 kg N/ha/år. Landmanden ejer ikke arealet men forpagter det. Arealet er fredet med krav om afgræsning. Landmanden afgræsser området med kvier. Han tilfører imidlertid også arealet kunstgødning, ifølge gødningsplanen ca. mellem 26 og 47 kg N/ha. Arealet fremgår af markplan/gødningsplan som vedvarende græs med gødningsnorm for vedvarende græs, så langt tilbage, som landbrugskonsulenten kan se. Mit spørgsmål er, om kravet på 1 kg N/ha/år er ultimativt, som det fremgår af lovgivningen, eller om der er en mulighed for kommunen til at lave en konkret vurdering, som også indbefatter eventuel afgræsning eller brug af gødning? I dette tilfælde vil landmanden gerne ophøre med at gøde arealet, hvis han til gengæld kan få lov at lave sin husdyrudvidelse. Dette ville muligvis være til fordel for naturområdet samlet set, men det vil dog kræve en nærmere vurdering. Spørgsmålet er imidlertid, om der overhovedet er nogen mulighed for kommunen for at foretage en sådan konkret vurdering. Umiddelbart kan vi ikke se, at bekendtgørelsen giver mulighed for det, men vi vil alligevel gerne høre Miljøstyrelsen. Vi vil også gerne høre, hvis er muligvis er ændringer på vej på dette område.


Svar

Det er ikke muligt, at fravige det maksimale total depositionskrav på  1 kg N/ha/år. Formålet med kravet har været, at kommunerne ikke skal brug sagsbehandlingstid på spørgsmålet. Hensigten med at lave fast total depositionskrav har desuden været, at stimulere til at udvidelser af husdyrbrug ikke sker i nærheden af den sårbare natur.  Miljøstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om en evt. ændring af ammoniakreguleringen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken