Ventilationsanlæg med varmegenvinding ved nabo - lugtvurdering

30-01-2020

Spørgsmål

Vil et ventilationsanlæg med varmegenvinding, også kaldet genveksanlæg i en nabobeboelse være en særlig omstændighed og påvirke vurderingen af lugtgener fra husdyrbrug?


Svar

Ved godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal geneniveauerne for lugt, som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, overholdes. Dvs. der er faste krav til hvornår lugtkrav i forhold byzone, samlet bebyggelse samt nabobeboelse er opfyldt.


Det forhold, at en nabobeboelse har installeret et genveksanlæg, vil ikke påvirke vurderingen af lugtgenerne fra husdyrbruget.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken