Ugentlig udslusning kan stadig anvendes som lugtreducerende teknologi efter generelt krav om hyppig udslusning hos slagtesvin

11-05-2023

Spørgsmål

Fra 1. maj 2023 er hyppig udslusning et generelt krav i slagtesvinestalde jf. § 35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Teknologien ”Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve” står stadig på teknologilisten. Betyder det, at der stadig kan opnås lugtreduktion på 20 % ved at vælge den teknologi i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve?


Svar

Ja, teknologien ”Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve” kan stadig anvendes, for at opnå 20 % lugtreduktion i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve.


For at opnå den lugtreducerende effekt på teknologilisten skal gyllen udsluses mindst hver 7. dag. Det er altså ikke muligt, at vente med at udsluse gylle til gyllehøjden er 10 cm, som den nye generelle metanreducerende regl i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 giver mulighed for.  Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken