Samlet bebyggelse tæller huse ejet af andre husdyrbrug med?

25-11-2021

Spørgsmål

Boliger uden landbrugsspligt, som er ejet af den driftsansvarlige for det husdyrbrug, der søger om miljøgodkendelse, tæller ikke med i opgørelsen af, om noget er samlet bebyggelse. Vi har en sag, hvor en bolig på en selvstændig ejendom uden landbrugspligt er ejet af et andet husdyrbrug, end det der søger om miljøgodkendelse. Tæller boligen med i opgørelsen af samlet bebyggelse?


Svar

Ja, en sådan bolig skal tælle med. Det er kun, hvis boligen ejes af den driftsansvarlige for det husdyrbrug, der søger om miljøgodkendelse, at den ikke skal tælle med, jf. husdyrgodkendelsesbekg. § 31, stk.1, nr. 2. Læs mere i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken