Samlet bebyggelse - skal kun udløsende bolig være i landzone?

09-06-2022

Spørgsmål

I en sag om udvidelse af et husdyrbrug, skal der udpeges samlet bebyggelse, som udgangspunkt for lugtberegningen. Ansøger har udpeget en bolig, som ligger i landzone, men for at denne kan være udløsende for samlet bebyggelse skal flere boliger, som ligger i byzone medtages. Spørgsmålet er, om det kun er den udløsende bolig, der skal ligge i landzone eller om det er samtlige boliger i den samlede bebyggelse, som skal ligge i landzone?


Svar

Kun den udløsende bolig skal ligge i landzone. De minimum 7 øvrige boliger inden for 200 m skal ligge på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 31, pkt. 2).


I husdyrvejledningen kan du læse mere om, hvilke beboelsesbygninger der kan udløse samlet bebyggelse:

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken