Samlet bebyggelse

28-08-2019

Spørgsmål

Hej Jeg har et spørgsmål vedr. definitionen på ejet af ansøger ift. samlet bebyggelse. Hvis en nabobeboelse er ejet 50/50 af to forskellige landmænd vil den beboelse, i relation til samlet bebyggelse, tælle med i samlet bebyggelse eller ikke?


Svar

Definitionen for samlet bebyggelse er:

Der skal inden for en afstand af 200 m fra boligen ligge flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at selv om en ejendom kun ejes delvist af den ansvarlige for driften af husdyrbruget, så skal den ikke anses som en del af en samlet bebyggelse efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken