Samlet bebyggelse

 

28-08-2019

Spørgsmål

Svaret er ændret den 12. december 2022

Hej Jeg har et spørgsmål vedr. definitionen på ejet af ansøger ift. samlet bebyggelse. Hvis en nabobeboelse er ejet 50/50 af to forskellige landmænd vil den beboelse, i relation til samlet bebyggelse, tælle med i samlet bebyggelse eller ikke?


Svar

Svaret er ændret den 12. december 2022

(I det tidligere svar vurderede MST, at det var tilstrækkeligt at husdyrbruget kun ejede naboejendommen delvist)

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansvarlige for driften af husdyrbruget skal eje mere end 50% af en beboelse i en samlet bebyggelse, før beboelsen er undtaget lugtgenebeskyttelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 2.

Bestemmelsen er indsat for at beskytte beboerne i en samlet bebyggelse. Ud fra en formålsbetragtning vurderer Miljøstyrelsen derfor, at en beboelse vil være omfattet af beskyttelsen, hvis den driftsansvarlige ikke ejer en bestemmende ejerandel af beboelsen.

Har den driftsansvarlige derimod en bestemmende ejerandel og ejer mere end 50% af beboelsen, vurderes det, at beboelsen ikke er omfattet af beskyttelsen.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken