OML

09-07-2018

Spørgsmål

Vi arbejder på en godkendelse efter §16a i husdyrloven, hvor lugt ikke er overholdt. Der er derfor indsendt en OML – beregning. Tidligere blev lugtemissionen beregnet ud fra stipladser og vægt. Fleksibiliteten i den nye regulering vil betyde, at antal stipladser kan variere ligesom vægt. Lugt beregnes nu ud fra produktionsareal. Hvordan skal vi så forholde os til luftmængder/stiplads, som NMKN kommenterede på i afgørelsen NMK-132-00782. Hvilke vilkår skal kommunen stille om lugt, når grundlaget for, at beskyttelsesniveauet er overholdt, er baseret på en OML-beregning?


Svar

Som anført i nævnets afgørelse skal kommunen for at fastholde forudsætningerne for OML lugtberegningen fastlægge disse forudsætninger som vilkår til godkendelsen, jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 1.

Vedr. ny faglig viden ved overgang fra DE til stipladser henvises til baggrundsmateriale om "stipladsmodellen" som forefindes på Miljøstyrelsens hjemmeside. http://mst.dk/erhverv/landbrug/ny-husdyrregulering/baggrundsmateriale/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken