OML og NY lugtmodel

21-02-2019

Spørgsmål

Er det korrekt, at OML frit kan anvendes i sager, hvor ansøgningssystemet vælger NY Lugtmodel som worst case-lugtbidrag?


Svar

Ja, det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B. Vær dog også opmærksom Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse NMK-132-00783 fra 1. juni 2017, hvor det bl.a. fremgår:
”Det er således Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at FMK-modellen fastsætter beskyttelsesniveauet i tilfælde, hvor en konkret OML-beregning viser en kortere geneafstand end beregnet efter FMK-modellen, medmindre der er meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis. I sidstnævnte tilfælde, kan en konkret OML-beregning også erstatte FMK-modellen”.
Det betyder, at hvis den konkrete OML beregning med udgangspunkt i Ny Lugtmodel viser, at geneafstanden er kortere end den oprindelige FMK-beregning, så vil det som udgangspunkt være FMK-geneafstanden, der skal anvendes.
For at anvende en OML-beregning med henblik på at forkorte FMK-beregningens geneafstand yderligere, skal der etableres meget afvigende ventilationsforhold e.l., der gør, at stalden afviger væsentligt fra standardsituationen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken