OML og 50%-regel

22-10-2018

Spørgsmål

Kan der anvendes en konkret OML-beregning, når beregningen i husdyrgodkendelse.dk viser, at der er mulighed for dispensation efter 50%-reglen?


Svar

Ja, det vil i denne situation være muligt at anvende en konkret OML-beregning, hvis betingelserne for at erstatte beregningerne i husdyrgodkendelse.dk med en konkret OML-beregning i øvrigt er opfyldte, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.

Det betyder, at når resultatet i husdyrgodkendelse.dk er beregnet efter NY-model (Miljøstyrelsens lugtmodel), kan beregningen erstattes af en konkret OML-beregning. Når resultatet i husdyrgodkendelse.dk er beregnet efter FMK-modellen, kan beregningen kun erstattes af en konkret OML-beregning, hvis det ansøgte indebærer meget afvigende ventilationsforhold.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken