OML-beregning med eller uden decimaler

01-02-2019

Spørgsmål

Vi er i tvivl om resultaterne af en konkret OML-beregning skal tolkes med eller uden decimaler ?


Svar

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at når lugtgeneniveauerne er angivet i hele tal i bekendetgørelsens § 31 og ikke med angivelser af decimaler, er det disse hele tal der gælder. Resultaterne i OML-beregningens outputfil skal derfor afrundes efter almindelig gældende matematiske regler for afrunding. F.eks. vil lugt være overholdt, hvis den konkrete OML-beregning viser, at lugtpåvirkningen er 7 OU ved samlet bebyggelse. I tråd med dette er der i forhold til ammoniak afskæringskriterierne i bekendtgørelsen angivet grænseværdier med én decimal, og her skal der så anvendes én decimal i afrundingen af resultatet.

Miljøstyrelsen har i 2009 behandlet spørgsmålet og givet et andet svar

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=b76dd2ee-ab04-49ee-bb67-fe4e891a573f,  Der er kommet en ny fortolkning af problemstillingen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken