Lugtgenekriterie ikke overholdt

24-09-2018

Spørgsmål

Vi har en svineejendom, hvor der er givet en § 12 godkendelse i 2016, ejendommen ligger problematisk i forhold til lugt i et sommerhusområde. I 2016 søges om en ny stald til smågrise. For at få godkendelsen til at hænge sammen indsættes et vilkår om maximal antal dyr på stald (stipladser). I 2018 søges der en ny godkendelse efter det nye system, ansøgningen bliver indsendt pga. øget effektivitet (flere smågrise), der er ingen nye produktionsarealer. Data fra ansøgningerne: Konsekvenszone: 689 m (2016), 762 m (2018) Lugt (LE): 24.553 (2016), 29.074 (2018) Lugt (OU) : 48.180 (2016), 52.239 (2018) Lugtgenekriteriet er ikke overholdt til sommerhusområdet, men da der ikke er nye produktionsarealer, er der ikke en stigning i lugtgenen. Problemstillingen er at det gamle vilkår, som var nødvendigt i forhold til lugt til sommerhusområdet nu bortfalder. Kan det gamle vilkår om max antal dyr (stipladser) ”konverteres” til et produktionsareal? Jeg vil gerne beskytte naboerne i sommerhusområdet for en øget lugtgene. Er det muligt, eller må jeg bare sige, at det kun blev en gevinst for landmanden, som får mulighed for at øge sin produktion, uden at det er muligt at beskytte naboerne? Er det ”prisen” for at gå over til det nye system?


Svar

Den nye regulering bygger på ny faglig viden. Et lignende spørgsmål er besvaret i et tidligere helpdesk-svar fra den 5/12-2017, se

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken