Lugtbeskyttelsesniveau for campingpladser

30-08-2022

Spørgsmål

En lokalplanlagt campingplads i landzone er omfattet af et lugtbeskyttelsesniveau på 7 OUE pr. m3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 2. Er en ikke-lokalplanlagt campingplads omfattet af et lugtbeskyttelsesniveau på 5 OUE pr. m3, da det sidestilles med et mindre sommerhusområde, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 15. september 2010 MKN-130-00180?


Svar

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets seneste afgørelse af 10. august 2022 nr. 20/13334 skal en ikke-lokalplanlagt campingplads bedømmes efter ordlyden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31.

Det fremgår af afgørelsen, at der ikke er grundlag, herunder i lovens forarbejder, for en udvidende fortolkning af de nugældende bestemmelser baseret på en faktisk anvendelse af et område. 

Dette betyder, at en ikke-lokalplanlagt campingplads ikke i sig selv vil være omfattet af beskyttelsesniveauet i bekendtgørelsens § 31. Kun hvis der er en beboelsesbygning på ejendommen, kan den være omfattet af bekendtgørelsens § 31, nr. 2 eller nr. 3, hvis kriterierne i bestemmelsen er opfyldte. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken