LE eller OUE ved OML-beregninger

21-11-2017

Spørgsmål

Fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B: ”Den standardiserede spredningsmodel, der er indeholdt i FMK-modellen, kan kun erstattes af en konkret spredningsberegning efter OML-modellen, hvis det ansøgte indebærer meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis.” I de tilfælde, hvor ventilationsforholdene er tilstrækkeligt afvigende til, at en lugtberegning efter FMK-modellen kan erstattes med en konkret spredningsberegning efter OML-modellen, hvordan skal denne spredningsberegning så udføres: 1) Er det kun spredningsmodellen, man skifter ud, således at man beholder emissionsfaktorer og genekriterier (angivet i LE) fra FMK-modellen? 2) Eller skal der anvendes emissionsfaktorer og genekriterier (angivet i OUE) fra den nye lugtvejledning?


Svar

Ja, det er spredningsmodellen man skrifter ud, og I kan anvende OU emissionen som fremgår Ny- lugtmodel i husdyrgodkendelse.dk under fane ”nabopåvirkninger” og "resultater". Der skal anvendes OU genekriteriet. LE faktorerne anvendes kun i FMK.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken