Hvordan inddrages et kumulations brug i en konkret OML-beregning (del 2)

24-02-2020

Spørgsmål

Case 2: En eksisterende produktion ønsker at gå fra dyre-enheds-modellen til stiplads-modellen i uændret produktionsanlæg. Lugtgeneafstanden i Husdyrgodkendelse.dk er ikke overholdt. Der er en byzone i en afstand af 800 meter fra projektbruget. Lugtgeneafstanden er 700 meter så lugtgenekriterieriet er overholdt både med og uden kumulation i den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i husdyrgodkendelse.dk. Den beregnede lugtgeneafstand til nabo er 160 meter, men den fysiske afstand til nabo er kun 150 meter. Det betyder, at lugtgenegrænsen i den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i husdyrgodkendelse.dk ikke er overholdt ved nabo. Det er fra politisk side i kommunen besluttet, at der ikke dispenseres efter 50 % reglen, så problematikken kan ikke løses ad den vej. Overskridelsen er på den ny lugtmodel og der kan derfor foretages en konkret OML- beregning baseret på specifikke beliggenheds- og lugtemissions-data. Projektbruget etablerer ændringer af ventilationsafkast som virkemiddel og der laves konkret OML-beregning. Spørgsmålet er: Hvilken metode skal der bruges? 1) Skal den konkrete OML-beregning baseres på specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data for både kumulationsbruget og projektbruget, jævnfør HELPDESK-svaret af 11/10/2019 citat: Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, skal alle relevante punktkilder, der i første omgang vurderedes til at have en kumulativ virkning, inddrages i denne mere præcise beregning” https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/kumulationsbrug-i-lugtberegningen-og-oml/ eller alternativt 2) Kan den konkrete OML-beregningen baseres på det samme kumulationsgrundlag, som er gældende for den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen, det vil sige, en standardiseret øgning af lugtgenegrænsen for projektbruget med hhv. 10 eller 20 % afhængigt af antal kumulationsbrug? Underspørgsmål E: Hvis der skal bruges specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data for kumulationsbrug, hvordan skal planlovens §15b stk. 1 og 2 så håndteres? Case 3: En eksisterende produktion ønsker at gå fra dyre-enheds-modellen til stiplads-modellen i uændret produktionsanlæg. Lugtgeneafstanden i Husdyrgodkendelse.dk er ikke overholdt. Der er en byzone i en afstand af 1800 meter fra projektbruget. Lugtgeneafstanden er 700 meter så lugtgenekriterieriet er overholdt både med og uden kumulation i den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i husdyrgodkendelse.dk. Den beregnede lugtgeneafstand til nabo er 160 meter, men den fysiske afstand til nabo er kun 150 meter Det betyder, at lugtgenegrænsen i den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i husdyrgodkendelse.dk ikke er overholdt ved nabo. Overskridelsen er på den ny lugtmodel og der kan derfor foretages en konkret OML-beregning baseret på specifikke beliggenheds- og lugtemissions-data. Projektbruget etablerer ændringer af ventilationsafkast som virkemiddel og foretages konkret OML-beregning. I denne case betyder brugen af specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data fra kumulationsbruget, at overskridelsen af lugtgenekriteriet i By-zonen er mere end 100 % Spørgsmålet er, skal der bruges metode 1 eller 2 (se under case 2)? Hvis man altid skal bruge metode 1) så følgende underspørgsmål: Underspørgsmål F: Hvordan påvirker Kumulationsbruget dispensation efter 50 % reglen? Underspørgsmål G: Helpdeks-svaret giver ikke nogen muligheder for en bagatelgrænse, kan det være rigtigt? Underspørgsmål H: Hvis der skal bruges specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data for kumulationsbrug, hvordan skal planlovens §15b stk. 1 og 2 så håndteres?


Svar

Vedr. case 2:

Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at lugt er overholdt til byzone, men ikke til en enkeltbolig. I forhold til byzone kan beregningerne i husdyrgodkendelse.dk derfor lægges til grund. I forhold til enkeltbolig vælger ansøger i stedet at foretage en konkret OML-beregning, der viser at lugtkrav efter tiltag derefter kan overholdes til enkeltboligen. Da der ikke ligger et andet husdyrbrug inden for 100 fra enkeltboligen, skal der ikke indregnes kumulation i den konkret OML-beregning.

 

Vedr. case 3:

Miljøstyrelsen forstår også af dette spørgsmål, at beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at lugt er overholdt til byzone, men ikke til en enkeltbolig. I forhold til byzone kan beregningerne i husdyrgodkendelse.dk derfor lægges til grund. I forhold til enkeltbolig vælger ansøger i stedet at foretage en konkret OML-beregning, der viser at lugtkrav efter tiltag derefter kan overholdes til enkeltboligen. Da der ikke ligger et andet husdyrbrug inden for 100 fra enkeltboligen, skal der ikke indregnes kumulation i den konkrete OML-beregning. (Hermed er spørgsmålene F og G efter Miljøstyrelsens vurdering ikke aktuelle).
Mht. underspørgsmålene E og H henvises til svaret i

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/hvordan-inddrages-et-kumulationsbrug-i-en-konkret-oml-beregning/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken