Konsekvenszonen for mink

02-04-2020

Spørgsmål

Hvordan beregner man konsekvenszonen for husdyrbrug med mink?


Svar

For mink sker der en omregning jf. nævnets praksis, se det nærmere beskrevet i husdyrvejledningens afsnit om offentlighedsprocedurer:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/20-21-begrundelse-offentliggoerelse-offentligheds-procedurer-mv/

Se afsnittet Offentlighedsprocedurer (høringer mv.) under under-overskriften Hvem skal høres i offentlighedsproceduren. Teksten findes nemmest ved at søge på ”mink” på siden.

Ved beregning af konsekvensområdet bruges denne formel:

Konsekvensområde (dvs. områdets radius) = 1,6 * LE/s fra husdyrbruget0,6

Hvis f.eks. LE/s er beregnet til 8.400 for hele husdyrbruget, så ligger konsekvensområdet inden for 362 meter fra lugtemissionens centrum.

Formlen kommer fra en gammel vejledning fra Miljøstyrelsen, og blev senere anvendt i FMK-modellen, som blev udarbejdet før husdyrbrugloven trådte i kraft i 2007.

https://mst.dk/media/90025/lugtvejledningen_1985.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken