Hvilken nabo skal indgå i lugtberegningen

15-02-2018

Spørgsmål

I vejledningen (den gamle) står at enkelt boliger med landbrugspligt og dem som ejes af driftherren ikke skal indgå i beregningen. Hvad hvis nabo-huset ejes af hans kone, skal det så med i lugtberegningen?


Svar

Følgende fremgår af husdyrvejledningen:

For at den enkelte beboelsesbygning er omfattet af geneniveauet for samlet bebyggelse, skal følgende betingelser således være opfyldt:
•Den pågældende ejendom, hvorpå boligen ligger, er uden landbrugspligt
•Ejendommen er ikke ejet af den ansvarlige for driften af husdyrbruget
•Der skal inden for en afstand af 200 m fra nærmeste bygningshjørne på boligen ligge flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.

Hvis konen således ikke er den ansvarlige for driften af husdyrbruget, skal ejendommen medregnes. Se endvidere vejledningen under afsnittet om lugt. http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#11


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken