Hvem er den ansvarlige for driften?

08-11-2021

Spørgsmål

Vi er i tvivl om, hvem der er den ansvarlige for driften, når en ejendom med husdyrbrug kan bestå af flere forskellige ejere, lejere og driftsansvarlige. Det er relevant, at vide, hvem der er den ansvarlige for driften, idet nabobeboelse ikke skal medregnes i vurdering af lugt, hvis den ejes af den ansvarlige for driften af det husdyrbrug, der søger en godkendelse eller tilladelse?


Svar

For at en naboejendom uden landbrugspligt kan undtages fra at blive medregnet i vurderingen af lugt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 3) skal den ejes af den ansvarlige af driften. Det vil altså sige, at det er væsentligt at vide, hvem der er driftsansvarlig, og hvem der ejer ejendommen. Se hertil https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/fortolkning-af-driftsherren/

Den ansvarlige for driften er den ansvarlige for husdyrbruget, dvs. den for miljøforholdene juridisk ansvarlige. Dette kan både være en fysisk person eller en juridisk person, altså et selskab. Oftest vil den ansvarlige for driften af husdyrbruget være ejeren af ejendommen. Hvis der er forskellige ejere af husdyrbruget og beboelsesbygningen på ejendommen uden landbrugspligt, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Se dog hertil

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/samlet-bebyggelse-1/

Hvis ejeren af husdyrbruget også ejer nabobeboelsen, og ejeren er den ansvarlige for driften, skal naboejendommen uden landbrugspligt ikke medregnes i lugtberegningen.

Hvis der er andre konstruktioner, må det vurderes individuelt.

Der kan således være tilfælde, hvor ejeren, der også er driftsansvarlig, lejer nabobeboelsen uden landbrugspligt ud. Nabobeboelsen vil således som udgangspunkt ikke skulle medregnes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken