Fortolkning af "driftsherren "

23-11-2017

Spørgsmål

En landmand vil udvide hans svineproduktion efter den gamle lov. Faren står som ejer af ejendommen, men landmanden er ejer af virksomheden. Landmanden vil købe et hus der ikke kan overholde geneafstanden for lugt således at landmanden står som ejer af huset. I loven står der at beboelsesbygninger der ejes af "driftsherren" ikke skal overholde genekriteriet. Er landmanden "driftsherren?, og hvad nu hvis omvendt faren (som ikke er "driftsherren" på bedriften) ville stå som ejer af huset?


Svar

Driftsherren er den ansvarlige, som både kan være såvel en fysisk person som en juridisk person, f.eks. et selskab. I den pågældende sag vil det være sønnen, der er den driftsansvarlige. Dvs. at det skal være samme person eller selskab der køber nabobeboelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken