Er et skolehjem defineret som beboelse?

30-06-2020

Spørgsmål

Hej. Er et skolehjem defineret som beboelse i forhold til kriteriet for samlet bebyggelse? Ejendommen er registreret som privat institution og serviceejendom og fungerer som opholdssted. I definitionen af samlet bebyggelse beskrives udelukkende beboelsesbygninger.


Svar

Hvis det er tilladt at skolehjemmet fungerer som beboelse, så tæller det med som beboelse, uanset hvordan det er registreret. Med andre ord er der ikke krav i bekendtgørelsen til, hvordan det er registreret. Intentionen er, at dem der bor i samlet bebyggelse, nyder den ekstra beskyttelse, som lugtgenekriteriet for samlet bebyggelse giver. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken