Ejerforhold og § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (lugt)

15-12-2022

Spørgsmål

Skal den ansvarlige for driften være eneejer af en ejendom, før den ikke indgår i genekriterierne for lugt, eller er det f.eks. tilstrækkeligt, at personen står som hoved- eller ligestillingsejer, og der er andre ejere med?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansvarlige for driften af husdyrbruget skal eje mere end 50% af en beboelse, før beboelsen er undtaget lugtgenebeskyttelsen for samlet bebyggelse og enkeltbolig i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 2 og nr. 3.

Bestemmelsen er indsat for at beskytte omkringboende i enkeltboliger og beboere i en samlet bebyggelse. Ud fra en formålsbetragtning vurderer Miljøstyrelsen derfor, at en beboelse vil være omfattet af beskyttelsen, hvis den driftsansvarlige ikke ejer en bestemmende ejerandel af beboelsen. 

Har den driftsansvarlige for husdyrbruget derimod en bestemmende ejerandel og ejer mere end 50% af beboelsen, vurderes det, at beboelsen ikke er omfattet af beskyttelsen. Det er dermed ikke et krav, at den ansvarlige for driften er eneejer.

Se tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/samlet-bebyggelse-1/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken