Beregning af lugtkumulation fra to husdyrbrug nær et boligområde

26-06-2023

Spørgsmål

Hvis der skal bygges et boligområde nær to eller flere husdyrbrug, der er placeret flere hundrede meter fra hinanden (og med flere staldafsnit i hver husdyrbrug), skal der så foretages lugtberegninger for alle husdyrbrug samlet, eller isolerede beregninger for hver af husdyrbrugene? Der er en kumulativ effekt, der kunne have stor betydning for det planlagte boligområde, men jeg er usikker på, om dette er den korrekt tilgang til lugtberegningen.


Svar

Reglerne om planlægning af boligområder i lugtbelastede områder findes i planloven, som hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Miljøstyrelsen kan ikke vejlede om, hvordan den estimerede lugtpåvirkning bedst foretages. Det er kommunerne, der skal foretage vurderingen af, hvor lugtpåvirket et fremtidigt boligområde må formodes at blive.

Lugtberegningsmetoderne til vurdering af husdyrbrug kan bruges i den sammenhæng, hvilket er forklaret nærmere i dette helpdesksvar:
Tag evt. fat i Plan- og Landdistriktsstyrelsen for yderligere hjælp.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken