Beregning af lugtgeneafstand

06-11-2017

Spørgsmål

Vi forstå ikke beregningen af lugtgeneafstand - i wiki-vejledningen (den gamle) står, at der beregnes både for hvert staldafsnit og kumulation mellem staldafsnit. I de tabeller som er i husdyrgodkendelse.dk kan vi kun finde beregninger for hvert stald afsnit, men ikke kumulationerne. Geneafstandene i ovesigts-tabellen ser ud til 'bare' at være den stald, som har den længste afstand (alene). Hvor finder vi kumulations-beregningerne ?


Svar

Tabellerne i husdyrgodkendelse.dk viser staldafsnittene i en rækkefølge oppefra og ned, der er bestemt af afstanden til den pågældende omboende, med nærmeste staldafsnit øverst, derefter næst-nærmeste staldafsnit og så fremdeles.

Resultater af beregninger af geneafstande på den liste er kumulerede, så resultaterne ud for næst-nærmeste staldafsnit og nedad ikke bare er staldens egen geneafstand, men altså den samlede geneafstand for den nærmeste staldafsnit + geneafstanden for næst-nærmeste staldafsnit.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken