50 % regel når der benyttes OML

24-02-2020

Spørgsmål

I en ansøgning er lugt til byzone ikke overholdt (rød i husdyrgodkendelse.dk), der laves derfor en konkret OML beregning på den pågældende ejendom, hvor lugt i byzone fortsat ikke er overholdt (6 OU). Herefter ønskes 50 % reglen anvendt. Er det muligt at anvende 50 % reglen, hvis lugtgeneberegningerne i den konkrete OML beregning ikke er overholdt.


Svar

Ja, kommunen har, når visse betingelser er opfyldt, mulighed for at give dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 (50 % reglen) på baggrund af en konkret OML-beregning. I nedenstående helpdesksvar er nærmere beskrevet, hvad kommunen skal være opmærksom på, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/kan-en-oml-beregning-benyttes-til-opfyldelse-af-50-reglen/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken