Udregning af produktion i relation til reglerne om udnyttelse og kontinuitet

13-06-2019

Spørgsmål

Vi har den 11. marts 2019 fået svar på et spørgsmål om begrebet ”produktion” i relation til reglerne om udnyttelse og kontinuitet. Vi mangler imidlertid en uddybelse af, hvordan det skal udregnes i praksis. Når I siger indsættelse af dyr på mindst 25 % af den lovliglige produktion, hvordan skal det så forstås? Eksempel: Der er tilladelse til 100 DE slagtesvin som vi siger svarer til 1.000 stipladser. Skal indsættelse af 25 % af den lovlige produktion så være: 1. 25 DE, svarende til f.eks. 25 x 72 kg produceret slagtesvin (lig med 1.800 kg tilvækst), eller 2. 250 slagtesvin indsat ved 32 kg, som så engang bliver til producerede slagtesvin? Løsning 1 er det, der er i tråd med bestemmelsens ordlyd, mens Løsning 2 kun giver et øjebliksbillede. Løsning 2 siger omvendt noget om udnyttelsen af stipladser.


Svar

Er husdyrbruget godkendt i antal DE fra før august 2017, skal der indsættes 25 DE svarende til 25% af det godkendte antal DE.

Dvs. at de indsatte grise skal udgøre 25 DE inden udløbet af de 3 år. Hvordan det løses er op til husdyrproducenten.

Er der tale om en produktion, der er godkendt efter stipladsmodellen, skal 25 % af produktionsarealet være i brug inden udløbet af de 3 år, og der skal være 50% belægning - i forhold til kravene i dyrevelfærdsreglerne - på det areal, der er taget i brug,.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken